වාස්තු විද්‍යාත්මක කරුනු

Fiji දුපතටද ඉර නොපායයි

Fiji දුපතටද ඉර නොපායයි
එහිවෙලාව අලුයම හයයි තිහයි

නවතම තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න

Advertisements

Tonga නෙමති දුපතට මෙවන විට 21.12.2012 දිනට ඉර පාය තිබිය යුටුයි නමුත් මෙතෙක් ඉරපය නොමෙත

එහිවෙලාව අලුයම හයයි

නවතම තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න

කොළබට කියුබ් 3 රු 30000 යි   කුරුනැගලට කියුබ් 3 රු 20000 යි   අමතන්න 0718240991

මගේ පලමු ලිපියට අනුව නිවසේ ආයවර්ගය මේවන විටත් ඔබ සොයාගෙන ඈති.

මේ ලිපියෙන් මා කියන්න යන්නේ එම ආය වර්ග 8 න් සුභ සහ අසුභ ආය වර්ග වෙන් කෙරෙන ආකාරයයි.

1, 3, 5, 7 යන ධ්වජ, සිංහ , වෘෂභ සහ ගජ යන ආය වර්ග සුභ වේ.

2, 4, 6, 8 යන දූම, ස්වාන, ඛර, කාක යන ආය වර්ග අසුභ වේ.

1. ආය වර්ගය ධ්වජ නම්.

මෙම නිවසට ජය දිසාව නැගෙනහිරයි.
ඉතා සුබ ඵලදායක නිවසක් බවට පත් කරගත හැකි ජය බිමකි.
ප්‍රධාන දොරටුව නැගෙනහිරට ඉතා සුබයි. අනිකුත් දිසාවලටද සුභයි.
සියල් යසඉසුරු, කිර්ති, ප්‍රසන්සා සහ ගවුරවය හිමිවේ.

ප.ව. අනිකුත් ආය වර්ගයන්ගේ පලාපල ඉදිරි ලිපිවලින් බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබගේ ආය වර්ගයේ පලඵල ඉක්මනින් දැන ගැනිමට අවශ්‍යනම් කමෙන්ට් කරන්න.

 

වාස්තු විද්‍යාවට අනුව නිවසක් විශ්ලේෂණය කිරිමේදි ප්‍රථමයෙන්ම බැලිය යුත්තේ එය කුමන ආය වර්ගයට අයත්දැයි කියාය.

ධ්වජ
දූම
සිංහ
ස්වාන
වෘෂභ
ඛර
ගජ
කාක

ලෙස ආය වර්ග 8 ක් පවති. මෙය සෙවිම සදහා ප්‍රථමයෙන්ම ඔබගේ නිවසේ ශේක්ෂ්‍රඵලය වඩුරියන් වර්ග වලින් ගනණය කරගතයුතුයි. එම අගය 8 න් බෙදුවිට ඉතිරිවන අගය අනුව ඔබගේ නිවසේ ආයවරගය තිරනයවේ. 1 නම් ධ්වජ ද, 2 නම් දූම ද, 3 නම් සිංහ ද, 4 නම් ස්වාන ද, 5 නම් වෘෂභ ද, 6 නම් ඛර ද, 7 නම් ගජ ද, 0 නම් කාක ද වේ.

එම ආයවර්ගයට අනුව නිවසේ සුභාසුභ විෂ්ලේශනය කල හැක. ඒ පිලිබද විස්තර ඊලග ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වන්න.

වාස්තු විද්‍යාව

  • ආරම්භ කල නිවස සාදානිමකල නොහැකිද?
  • ජීවිත කාලයක් දුකසේ උපයාගත් මුදලින් නිම කරගත් නිවසේ ජීවත්වීම අපහසුද?
  • ගෙදරට ගෙනෙන මුදල් බහිරවයා ගිල ගත්තා වගේද?
  • නිවසේ සාමය කඩාකප්පල්කාරී වෙලාද?
  • දරුවන් අධ්‍යාපනයට දුර්වලද?
  • ගන්නා පඩියෙන් බාගයක්ම පූජා කරන්නේ දොස්තරටද?
  • කරන කියන දේ හරි නොයන නිසා ජීවිතය කලකිරිලාද?
  • ව්‍යාපාර අඩපණ වෙලා බැංකුවට ණය වෙලාද?

මෙවන් ප‍්‍රශ්න එකකින් හෝ කිහිපයකින් ඔබ පෙළෙන්නේ නම් එය නිවාස වාස්තු දෝෂයක්  විය හැකිය. ඔබගේ ප්‍රහ්නය කමෙන්ට් කරන්න

ටැග් වලාව