වාස්තු විද්‍යාත්මක කරුනු

වාස්තු විද්‍යාව

  • ආරම්භ කල නිවස සාදානිමකල නොහැකිද?
  • ජීවිත කාලයක් දුකසේ උපයාගත් මුදලින් නිම කරගත් නිවසේ ජීවත්වීම අපහසුද?
  • ගෙදරට ගෙනෙන මුදල් බහිරවයා ගිල ගත්තා වගේද?
  • නිවසේ සාමය කඩාකප්පල්කාරී වෙලාද?
  • දරුවන් අධ්‍යාපනයට දුර්වලද?
  • ගන්නා පඩියෙන් බාගයක්ම පූජා කරන්නේ දොස්තරටද?
  • කරන කියන දේ හරි නොයන නිසා ජීවිතය කලකිරිලාද?
  • ව්‍යාපාර අඩපණ වෙලා බැංකුවට ණය වෙලාද?

මෙවන් ප‍්‍රශ්න එකකින් හෝ කිහිපයකින් ඔබ පෙළෙන්නේ නම් එය නිවාස වාස්තු දෝෂයක්  විය හැකිය. ඔබගේ ප්‍රහ්නය කමෙන්ට් කරන්න

About these ads

Comments on: "වාස්තු විද්‍යාව" (2)

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

ටැග් වලාව

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: